Comments

  1. Công Trung

    đậu xanh xem gần hết clip mới hiểu ra là cái title như củ lìn –– không dây ở chỗ nào thế? biết thế đọc cmt trc khi xem –

  2. Bảo Nhi Nguyễn Ngọc

    Vãi thật, mới coi đc 3p là bố biết cái này dell phải tai nghe không giây rồi, không dây đéo j chả thấy bộ phận phát sóng đéo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *